ייעוץ בקרת שרות


  • פעמיים בשנה נערכת בדיקה יסודית לאיכות וטיב השרות של חברת המעליות והכנת דוח הערות ותיקונים לביצוע, הבדיקה נעשית תוך פיקוח הדוק ואפשרות לוודא ביצוע תיקונים נדרשים.
  • חשיבה יצירתית למתן פתרונות להתאמת המעלית לצרכי הלקוח.
  • לאורך השנה, מעקב ביצוע הערות יועץ ובודק מוסמך ע"י חברת השרות למעליות.
  • מעקב אחר תקלות חוזרות – פיקוח ואיתור התקלה כולל בדיקה נוספת עד לסילוק התקלה.
  • הקפדה על החלפת חלקים במועד ושימוש בחלפים מקוריים.
  • הקפדה על ביצוע טיפולים מונעים על פי הנדרש והוראות היצרן.
  • השתתפות במשא ומתן לעריכת/חידוש הסכם שרות למעליות.
  • בדיקת הצעות מחיר להחלפת חלקים,תיקונים, שיפוצים או כל דרישת תשלום.
  • בדיקה ואישור חשבונות השרות והחלפת חלקים לפני תשלום.

הפיקוח על המעלית ישפר את תפקודה, יקטין כמות תקלות ויוריד את מחיר עלות אחזקת המעלית,  במקביל תעלה רמת השרות ויחס חברות המעליות ללקוח.