גנרטורים

זקוקים לגנרטור בבניין? באיזה גנרטור לבחור?

השרותים הניתנים:

 • הגשת אומדנים כספיים כולל חלופות.
 • הכנת מפרט טכני וכתב כמויות.
 • הכנת תוכניות כלליות למפרט.
 • חישוב נתוני עומס, משקל, מידות, הספקי חשמל וכו'.
 • יעוץ שוטף למהנדס חשמל.
 • הכנת תוכניות בניה מפורטות לחדר גנרטור.
 • ניתוח תוצאות המכרז וסיוע במו"מ עם הקבלנים.
 • בדיקות ואישור תוכניות ביצוע של הקבלן.
 • מתן הנחיות למתכננים לעדכון והשלמת תוכניותיהם עפ"י תוכניות הביצוע.
 • פיקוח עליון על הביצוע באתר ובמפעלי הקבלן.
 • ביצוע בדיקות קבלה סופיות.
 • הכנת הסכם שרות בין חברת הגנרטורים והמזמין.
 • בקרת שרות לגנרטור ופיקוח על מערך הטיפולים