תכנון מעליות

מעוניינים להתקין מעלית ולשדרג את הבניין ? השירות כולל את כל שלבי התקנת המעלית, החל מחתימת הסכם עם חברת המעליות, כולל קבלת האישורים הנדרשים מן הרשויות, וכלה בקבלת מעלית לאחר אישור מכון התקנים, תוך שימת דגש להתאמת המעלית לצורכיכם.

השרותים הניתנים:

 • לימוד הפרויקט והכנת פרוגרמה לתעבורה אנכית.
 • הגשת אומדנים כספיים.
 • הכנת מפרט טכני וכתב כמויות למעליות ולמדרגות הנעות - כולל חלופות.
 • הכנת תוכניות כלליות למפרט.
 • חישוב נתוני עומס, משקל, מידות, הספקי חשמל וכו'.
 • ייעוץ שוטף לאדריכל, קונסטרוקטור ומהנדס חשמל.
 • הכנת תוכניות בניה מפורטות לפיר וחדרי מכונות.
 • ניתוח תוצאות המכרז וסיוע במו"מ עם הקבלנים.
 • בדיקות ואישור תוכניות ביצוע של הקבלן.
 • מתן הנחיות למתכננים לעדכון והשלמת תוכניותיהם עפ"י תוכניות הביצוע.
 • פיקוח על הביצוע באתר ובמפעלי הקבלן.
 • ביצוע בדיקות קבלה סופיות למעליות ולמדרגות הנעות.
 • קבלת אישור מכון התקנים להפעלת המעליות והמדרגות הנעות.
 • הכנת הסכם שרות בין חברת המעליות והמזמין.