ייעוץ בקרת שרות

  • פעמיים בשנה נערכת בדיקה יסודית לאיכות וטיב השרות של חברת המעליות והכנת דוח הערות ותיקונים לביצוע, הבדיקה נעשית תוך פיקוח הדוק ואפשרות לוודא ביצוע תיקונים נדרשים.
  • חשיבה יצירתית למתן פתרונות להתאמת המעלית לצרכי הלקוח.
  • לאורך השנה, מעקב ביצוע הערות יועץ ובודק מוסמך ע"י חברת השרות למעליות.
  • מעקב אחר תקלות חוזרות – פיקוח ואיתור התקלה כולל בדיקה נוספת עד לסילוק התקלה.
  • הקפדה על החלפת חלקים במועד ושימוש בחלפים מקוריים.
  • הקפדה על ביצוע טיפולים מונעים על פי הנדרש והוראות היצרן.
  • השתתפות במשא ומתן לעריכת/חידוש הסכם שרות למעליות.
  • בדיקת הצעות מחיר להחלפת חלקים,תיקונים, שיפוצים או כל דרישת תשלום.
  • בדיקה ואישור חשבונות השרות והחלפת חלקים לפני תשלום.